BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

БДС в областта на БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ (БК)

На основата на договор между ННТДД и Българския институт за стандартизация (БИС), ННТДД получи разрешение да публикува на своя сайт актуален списък на БДС в областта на безразрушителния контрол.

Съгласно чл.53 от Закона за националната стандартизация, БИС притежава изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти на хартиен и магнитен носител.

Пълният списък с всички български държавни стандарти се намира на страницата на БИС: www.bds-bg.org.

По-долу са публикувани списъци на стандартите по RT (радиографични методи), PT (капилярни методи), MT (магнитно-прахови методи), LT (херметични методи), AE (акустично-емисионни методи), UT (ултразвукови методи) и ET (вихровотокови методи), методи за визуално изпитване (VT) и термографични методи (TT) в областта на БК и техният статус към 01.06.2023г.

Общи стандарти
Радиография (RT)
Капилярно изпитване (PT)
Магнитно-прахово изпитване (MT)
Изпитване на теч (херметичност) (LT)
Акустично-емисионно изпитване (AE)
Ултразвуково изпитване (UT)
Вихровотоково изпитване (ET)
Визуално изпитване (VT)
Термография (TT)

В таблицата по-долу са дадени номер и име на технически комитет (ТК) и експертна работна група (ЕРГ) и интернет връзка (линк) към всички действащи и отменени стандарти на съответното ТК или ЕРГ.

ТК 24 Безразрушителен (неразрушаващ) контрол.
ТК 26 Изпитване на метали и метални конструкции.
(трансформиран в ЕРГ 9)
ЕРГ 9 Изпитване на метали.
ТК 30 Заваряване на материалите.
ТК 82 Акустика. Шум и вибрации.

Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
© Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2020