BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

 

Списък на редовните членове на ННТДД за 2018 г.

Индивидуални членове

 • Александър Данаилов Скордев
 • Александър Петров Попов
 • Александър Радославов Алексиев
 • Анастасия Ангелова Туцова
 • Андрей Борисович Тулин
 • Анета Кръстева Андонова
 • Анна Поволоцкая
 • Апостол Стоянов Пилчев
 • Атанас Добрев Атанасов
 • Богомил Добринов Захариев
 • Борис Георгиев Велев
 • Борис Михайлов
 • Борис Петров Борисов
 • Борислав Георгиев Генов
 • Боряна Василева Недялкова
 • Валентина Караджова
 • Валерий Венгринович
 • Васил Цветанов Ничев
 • Венцислав Александров Темелков
 • Виктор Алексеевич Чириков
 • Виктор Николаев Михайлов
 • Владимир Петков
 • Георги Димитров Георгиев
 • Георги Николаев Стефанов
 • Георги Пламенов Узунов
 • Горан Стойчев Стойчев
 • Григор Василев Георгиев
 • Дечко Иванов Дечев
 • Деян Антонов Градинаров
 • Димитър Генчев Димов
 • Димитър Илиев Стоянов
 • Димитър Стефанов Конакчиев
 • Динко Иванов Михалев
 • Динко Иванов Нейчев
 • Диньо Иванов Димитров
 • Евгени Петров Пешев
 • Евгений Барканов
 • Елена Владимировна Ничева
 • Елизабет Шиндлер
 • Желко Топич
 • Ивайло Иванов Диков
 • Иван Йорданов Иванов
 • Иван Марков Иванов
 • Ивелина Цветанова Маринова
 • Иво Маринов Димитров
 • Йонка Иванова
 • Йонко Йосифов Чобанов
 • Йордан Колев Колев
 • Йордан Николаев Мирчев
 • Камелия Калчевска
 • Кольо Димитров Галчин
 • Круме Андреев
 • Любен Добрев Иванов
 • Любен Иванов Лаков
 • Марина Атанасова Манилова
 • Мариян Петков Алексиев
 • Милен Илчев Стайков
 • Митко Минков Миховски
 • Младен Димитров Коларов
 • Николай Личков Георгиев
 • Николай Марков Димитров
 • Николай Павлович Разиграев
 • Павел Христов Чукачев
 • Петко Ангелов Янев
 • Петър Динев Петров
 • Петьо Велков Цоков
 • Пламен Чавдаров Ташев
 • Радослав Вълков
 • Райчо Зафиров Димитров
 • Светлин Иванов Ников
 • Светослав Вълков Петков
 • Сергей Иванович Кривошеев
 • Славотин Гаврилов Георгиев
 • Станислав Петров Чолаков
 • Стефан Запрянов
 • Стоян Иванов Пършоров
 • Тодор Парталин
 • Федя Бориславов Марков
 • Филип Ангелов Филипов
 • Христо Стоянов Драганчев
 • Юрий Стефанов Данев
 • Явор Борисов Лукарски

Колективни членове

Институт по механика - БАН
INNOVIA
Контрол, ООД
Намикон 2001, ЕООД
Континуум индустриални решения, ООД
БУЛСИБ контрол, ООД
Диагностични уреди – Киев

 

Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018