БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ БОРД ЗА КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ БНАКБКБР
- Български - English

За БНАКБКБР

Бордът е независима организация, създадена през август 2008 год. към Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия (ННТДД) в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN 4179. Стандартът се отнася до квалификация и допускане на персонала за извършване на безразрушителен контрол при производство, обслужване, поддържане и ремонт в авиационната индустрия.

Бордът представлява доброволно сдружение на български авиационно-космически организации и дружества и работи по документирани процедури. Признат е от българските авиационни власти - Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” с писмо №18-00275/02.09.2008 г. и има международно признание като член на Европейския форум на бордовете по безразрушителен контрол в авиацията.

Съставът на Борда е:

 1. Председател;
 2. Секретар;
 3. Представител на Гражданска въздухоплавателна инспекция;
 4. Представители на работодателите;
 5. Представители на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия;
 6. Представители на органи за обучение;
 7. Представители на органи за сертифициране.

Област на действие на Борда

Прилага и контролира спазването на изискванията на стандарт  БДС EN 4179 и AMC145.A.30(f)(4) на Регламент 2042/2003 в авиационната сфера на Република България и на NAS410.

Цели и задачи

Бордът със своята дейност подпомага своите членове за организиране и непрекъснато подобряване на процесите за обучение, квалификация и сертификация на персонала, изпълняващ безразрушителен контрол съгласно БДС EN 4179.

 • Разработва и одобрява програми и материали за обучение;
 • Създава изпитни въпроси и управлява провеждане на изпити;
 • Одобрява външни и/или вътрешни организации предоставящи услугите обучение и/или изпитване на персонала;
 • Определя изисквания за квалификация на персонала за допълнителни методи и за нови начини на съществуващи методи за БК, въведени с решения на Борда;
 • Поддържа писмените и практически изпити;
 • Определя изпитващи и/или инструктори за външни или вътрешни организаций предоставящи услигите обучение и изпитване на персонала.

От ноември 2010 Бордът членува в Европейския форум на бордовете по безразрушителен контрол в авиацията.

БНАКБКБР е член на Форума на авиационни бордове за контрол без разрушаване (ANDTBF) към Европейската федерация по контрол без разрушаване (EFNDT).

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018