БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ БОРД ЗА КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ БНАКБКБР
- Български - English

ЧЛЕНОВЕ

към 25 Ноември 2022

Организация

Представител Статус
Плейн Кеър Солюшънс
planecaresolutions.com
г-н Данаил Милушев Член, Г*

Нац. НТД по
дефектоскопия
www.bg-s-ndt.org

УЦ за персонал по КБР в ИМех-БАН
www.imbm.bas.bg

доц. д-р Йордан Мирчев Секретар, Г*
Конструкторско бюро "АНТОНОВ"
www.antonov.com
г-н Виталии Коваленко Член, Г*

Латекоер България
www.latecoere.aero/en

г-н Асен Иванов Член, Г*
Юръпиън Еър Чартър
www.bgaircharter.com
г-н Христо Тошков Член, Г*
Авиейшън НДТ
тел: +359 888 133564
г-н Данаил Ангелов Член, Г*
Електра Транс Глобъл
etgmaintenance.com
г-н Евгени Чобански Председател, Г*
ГД "ГВА"
www.caa.bg
г-н Станислав Каменов Наблюдаващ, Н*
ВВС
airforce.mod.bg
майор Петко Цеков Наблюдаващ, Н*
Аеро Техник БГ
aerotechnic-bg.com
г-н Сергей Куманов Член, Г*
СЦП по безразрушителен контрол
www.ndt-bg-cert.org
г-н Сергей Ангелов Член, Г*
Авио Отряд Варна
www.helicopter.bg
г-н Огнян Иванов Член, Н*

Карго Ер
www.cargoair.bg

г-н Милко Паронов Член, Н*

УЦ към Авиейшън НДТ
тел: +359 888 133564

г-н Светлин Георгиев Член, Г*
Авионамс АД Пловдив
www.avionams.com
г-н Красимир Тодоров Член, Г*
Терем-Летец
letetz.terem.bg
г-н Владимир Маноилов Член, Г*

* Г- Член с право на глас; Н- Член без право на глас

Полезни връзки
© Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2022