БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ БОРД ЗА КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ БНАКБКБР
- Български - English

Следващият Европейският Форум на авиационните бордове за контрол без разрушаване ще се проведе на месец юли 2023 в Лисабон, Португалия по време на ECNDT 2023.

Програма на семинарите организирани и провеждани от Борда от 2019 до сега.

Тема Лектор Дата и място
„ Изпитване на умора на влакнесто подсилени композитни материали чрез лазерна спекл отместваща интерферометрия (шъерография). Приложения за безазрушителния контрол в авиационната индустрия”
проф. дтн Венцислав Съинов

20/02/2019
Институт по механика - БАН, зала 300

"Особености на фазиращите осезатели и приложението на RollerFORM Scaner в авиационната индустрия"
д-р инж Йордан Мирчев

21/05/2019
Институт по механика - БАН, зала 329

Семинар на ф-ма "ИННОВИЯ" за приложение на БК в авиацията на тема:

1. приложение на фазиращи осезатели, в т.ч. Roller FORM

2. приложение на вихровотокова решетка (Eddy Current Array)

3. приложение на видеоскопи 

Октав Теодореско 27/03/2023
Институт по механика - БАН, зала 510

Полезни връзки
© Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2022