БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ БОРД ЗА КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ БНАКБКБР
- Български - English

 

  Следващият Европейският Форум на авиационните бордове за контрол без разрушаване ще се проведе на 17 юни 2019 в Швейцария.
 

 

Програма на семинарите организирани и провеждани от Борда за 2019 год.

  Тема Лектор Дата и място
„ Изпитване на умора на влакнесто подсилени композитни материали чрез лазерна спекл отместваща интерферометрия (шъерография). Приложения за безазрушителния контрол в авиационната индустрия”
проф. дтн Венцислав Съинов

20/02/2019
Институт по механика - БАН, зала 300

"Особености на фазиращите осезатели и приложението на RollerFORM Scaner в авиационната индустрия"
д-р инж Йордан Мирчев

21/05/2019
Институт по механика - БАН, зала 329

  "Относно приложение на технология с импулсни рентген в обекти от авиационната индустрия" ст.н.с. д-р инж Александър Скордев 32-38 седмица от 2019
Институт по механика - БАН, зала 300
  "Относно запознаване с инструментите за провеждане на одити" ст.н.с. д-р инж Александър Скордев 32-38 седмица от 2019
Институт по механика - БАН, зала 300
       

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2019