БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ БОРД ЗА КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ БНАКБКБР
- Български - English

ДОКУМЕНТИ

Секретарят на БНАКБКБР, който е и представител на Нац. НТД по дефектоскопия, публикува и контролира документацията, одобрена от Борда за публикуване в сайта, съгласно правила за работа на Борда, т.3.1.

Етапите на изготвяне на документите са следните:

1. Секретарят изготвя документи по искане на Борда или получава проекти от членовете му;

2. Проекто-докумените се разглеждат от работна гупа и ако се налага се преработват и/или допълват, след което окончателно се одобряват от Борда;

3. Одобрените документи се публикуват и разпространяват в сайта;

4. Документите се преглеждат при информация за промяна на свързаните с тях нормативни документи и процедури за работа на Борда и ако се налага се преработват и/или допълват, след което се одобряват отново от Борда.

ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА НА БОРДА

ИМЕ СТАТУС ИЗДАДЕН ВЕРСИЯ
BB-001 БНАКБКБР - Правила за работа издаден септември 2008 Версия 4 / октомври 2016
BB-002 Роля и функции на лице "Отговорно ниво 3" в организациите издаден май 2014 Версия 1 / май 2017
BB-003 Определяне съответствието и еквивалентността на предишно обучение
(редактира се)
издаден август 2010 Версия 1 / август 2010
BB-004 Процедура за одит на външна и/или вътрешна агенция обучаваща
и/или сертифицираща персонал по контрол без разрушаване
(отменена)
издаден септември 2008 Версия 2 / януари 2011
BB-005 Разработване и одобряване на програма за обучение по БК на Борда издаден май 2016 Версия 1 / януари 2018
BB-006 Въпроси за изпити, администриране и съхранение на резултатите от изпитите (редактира се) издаден август 2010 Версия 2 / Януари 2018
BB-007 Определяне на екзаминатори и/или инструктори от външни организации издаден май 2016 Версия 1 / май 2018
BB-008 Определяне съответствието и еквивалентността на предишен опит
(редактира се)
издаден август 2010 Версия 1 / август 2010
BB-009 Одобряване на външни агенции извършващи обучение и/или изпит
по контрол без разрушаване
издаден септември 2008 Версия 3 / октомври 2017
BB-010 Определяне на минимум изисквания към часовете за обучение и практически опит
за нови методи извън посочените в табл.1, 2 от стандарт EN 4179
работен не издаден Версия 1 /
BB-011 Годишна проверка на техническите умения на персонала по безразрушителен контрол издаден януари 2018 Версия 1 / юни 2019
BB-012 Изисквания към информацията в документите от обучение и изпити издавани от външни агенции (редактира се) издаден януари 2018 Версия 1 / януари 2018

РЕШЕНИЯ НА БОРДА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ МЕТОДИ, ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В СТАНДАРТ EN 4179

МЕТОД ПРОТОКОЛ ИЗДАДЕН
ВИЗУАЛНО-ОПТИЧЕН № 4 27/02/2009
ИЗПИТВАНЕ ЗА ТЕЧ (ХЕРМЕТИЧНОСТ) № 3 15/09/2011

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ ПО МЕТОДИ, ОДОБРЕНИ ОТ БОРДА

ИМЕ ИЗДАДЕНА
TT-001 Програма за обучение и сертификция по Термография 25/09/2008

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА БОРДА

ИЗДАДЕН ЗАБЕЛЕЖКА
... ... ..
3 12/03/2016
4 19/05/2016
5 18/10/2016
1 12/05/2017
2 01/09/2017
3 13/10/2017
4 09/11/2017
1 09/02/2018
2 22/05/2018
3 27/09/2018
1 06/02/2019
2 29/03/2019
3 04/06/2019
4 09/10/2029
1 07/02/2020
1 26/02/2021
1 25/11/2022

ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БОРДА

ИМЕ ИЗДАДЕН
BB-2016 БНАКБКБР - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 12/05/2017
BB-2017 БНАКБКБР - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 09/02/2018
BB-2018 БНАКБКБР - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 06/02/2019
BB-2019 БНАКБКБР - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 07/02/2020
BB-2020 БНАКБКБР - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 26/02/2021
BB-2021 БНАКБКБР - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021 25/11/2022

Полезни връзки
© Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2022