INTERNATIONAL JOURNAL "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНО СПИСАНИЕ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
ISSN
2603-4018 (print)
2603-4646 (online)
- Български - English

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
проф. д.т.н. Митко Миховски, председател на ННТДД, България
 
ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Петър ДЖОНДЖОРОВ, Институт по механика при Българската академия на науките, София, България
 
НАУЧНИ СЕКРЕТАРИ
Йордан МИРЧЕВ, Институт по механика при Българската академия на науките, София, България
Красимира ИВАНОВА, Институт по математика и информатика при Българската академия на науките, София, България
 
ЧЛЕНОВЕ
Валерий ВЕНГРИНОВИЧ, Институт по приложна физика при Националната академия на науките на Беларус, Минск, Беларус
Борислав ГЕНОВ, Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров", София, България
Иван ГЕОРГИЕВ, Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките, София, България
Едуард ГОРКУНОВ, Институт по машинознание, Уралско отделение на Руската академия на науките, Екатеринбург, Русия
Янец ГРУМ, Люблянски университет, Словения
Димитър ДИМОВ, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България
Григорий ДИМКИН, Ст. Петербургски държавен транспортен университет "Император Александър I", Санкт Петербург, Русия
Христо ДРАГАНЧЕВ, Технически университет - Варна, Варна, България
Йонка ИВАНОВА, Институт по механика при Българската академия на науките, София, България
Васил КАВЪРДЖИКОВ, Институт по механика при Българската академия на науките, София, България
Иван КОЛАРОВ, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София, България
Вадим КОВТУН, Университет за гражданска защита към Министерството за извънредни ситуации на Беларус, Гомел, Беларус
Владимир КОСТИН, Институт по физика на металите "М. Н. Михеев", , Уралско отделение на Руската академия на науките, Екатеринбург, Русия
Сергей КРИВОШЕЕВ, Държавен политехнически университет "Петър Велики", Санкт Петербург, Русия
Емил МАНОАХ, Институт по механика при Българската академия на науките, София, България
Светозар МАРГЕНОВ, Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките, София, България
Борис МИХАЙЛОВ, Спектри, ООД
Джузепе НАРДОНИ, Международна академия по безразрушителен контрол, Бреша, Италия
Александър НАЗАРИЧЕВ, Петербургски енергитически институт за повишаване на квалификацията към Министерството на енергетиката на Русия, Санкт Петербург, Русия
Амос НОТЕЯ, Технион, Израелски технологичен институт, Хайфа, Израел
Анна ПОВОЛОЦКАЯ, Институт по машинознание, Уралско отделение на Руската академия на науките, Екатеринбург, Русия
Владимир ПРОХОРОВИЧ, Университет по информационни технологии, информатика и оптика, Санкт Петербург, Русия
НИКОЛАЙ РАЗИГРАЕВ, Държавен изследователски център на Руската федерация ЦНИИТМАШ, Москва, Русия
Владимир СЕРГИЕНКО, Институт по механика и металополимерни системи "В. А. Белий" при Националната академия на науките на Беларус, Гомел, Беларус
Александър СКОРДЕВ, Сертификационен център за персонал по контрол безразрушаване към ННТДД, София, България
Марин СТОЙЧЕВ, Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика Акад. "А. Балевски", София, България
Мачей СУЛОВСКИ, Университет за наука и технологии, Краков, Полша
Алексей ТАДЖИБАЕВ, Петербургски енергитически институт за повишаване на квалификацията към Министерството на енергетиката на Русия, Санкт Петербург, Русия
Василий ТИТКОВ, Държавен политехнически университет "Петър Велики", Санкт Петербург, Русия
Владимир ТРОИЦКИ, Институт по електрозаваряване "Е. О. Патон" при Националната академия на науките на Украйна, Киев, Украйна
Йоси ШОЕФ, Израелско национално общество по безразрушителен контрол, Тел Авив, Израел
Виктор ЧИРИКОВ, Технически университет - Варна, Варна, България
Павел ЧУКАЧЕВ, Мултитест ООД, Варна, България

 

Полезни връзки
  © Bulgarian Society for NDT 1962-2018