НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Bulgarian Society for Non-Destructive Testing

ННТДД

BG S NDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ННТД е член на Международния комитет по изпитване без разрушаване (ICNDT) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (EFNDT).

Полезни връзки

 


РЕКЛАМА

Лаб. МДБК

ВКЛЮЧВАНЕ
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©