BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

СЪОБЩЕНИЯ

 

20.09.2018 Излезе първият том от международното списание NDT Days.
Може да се запознаете с публикуваните материали на страницата на списанието.
   
Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018