BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

СЪОБЩЕНИЯ

 

08.02.2020
На 08.02.2020 г. в сградата на Имех–БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 4, зала 510 от 10:00 часа ще се проведе Общо събрание на ННТДД.

Пълномощно, с което да дадете право да ви представлява друг член на ННДТТ на Общото събрание на ННТДД, може да изтеглите оттук.

Обява в ДВ 98/13.12.2019 г.
20.09.2018 Излезе първият том от международното списание NDT Days.
Може да се запознаете с публикуваните материали на страницата на списанието.
   
Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018