НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Bulgarian Society for Non-Destructive Testing

ННТДД

BG S NDT

 

БДС в областта на Безразрушителният Контрол (БК)

На основата на договор между Българският институт за стандартизация (БИС) и ННТДД, ННТДД получи разрешение от БИС да публикува актуален списък на БДС в областта на Контрола Безразрушаване на сайта на ННТДД.

Съгласно чл.53 от Закона за националната стандартизация, БИС притежава изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти на хартиен и магнитен носител.

Пълният списък със всички БДС се намира на страницата на БИС: www.bds-bg.org.

По долу са публикувани списъци на стандартите по PT (капилярни методи), RT (радиографични методи), MT (магнитно-прахови методи), LT (херметични методи), AE (акустично-емисионни методи), UT (ултразвукови методи) и ET (вихровотокови методи) в областта на БК и техният статус към 01.06.2018г.

Общи стандарти
Радиография (RT)
Капилярно изпитване (PT)
Магнитно-прахово изпитване (MT)
Изпитване на теч (херметичност) (LT)
Акустично-емисионно изпитване (AE)
Ултразвуково изпитване (UT)
Вихровотоково изпитване (ET)
Термография (TT)

В таблицата по-долу са дадени номер на технически комитет (ТК) и експертна работна група (ЕРГ) с наименование и интернет връзки (линк) към всички действащи и отменени стандарти на съответното ТК или ЕРГ. Препратка към стандартите става, като се отиде с курсора на мишката върху наименованието на ТК или ЕРГ и се натисне ляв бутон на мишката.

 

TK номер
Наименование на ТК
ТК 24
Безразрушителен (неразрушаващ) контрол.
ТК 26
трансформиран в ЕРГ 9

Изпитване на метали и метални конструкции.

ЕРГ 9

Изпитване на метали.

ТК 30

Заваряване на материалите.

ТК 82

Акустика. Шум и вибрации.

 

ННТД е член на Международния комитет по изпитване без разрушаване (ICNDT) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (EFNDT).

Полезни връзки

 

РЕКЛАМА

Лаб. МДБК

ВКЛЮЧВАНЕ
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©