МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"

INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"

Дни на БК

NDT Days

  - Български; - English

Международна конференция "Дни на БК" 2018
04 - 08 Юни 2018, Созопол, България


ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Педседатели: проф.дтн М. Миховски и акад. Е. Горкунов

Зам. Предсетали: чл. кор. Св. Маргенов, проф. дтн А.Н. Назарычев и проф. дтн Р. Василев

Членове: акад. В. В. Клюев (Русия), акад. Н. К. Мышкин (Беларус), проф. Я. Грум (Словения), проф. д-р Д. Димов (България), проф. д-р В. Кръстел (Хърватия), проф. дтн В. Кавърджиков (България), проф. дтн В. Ковтун (Беларус), проф. дтн Н. Минчев (България), проф. дтн Н. П. Разиграев (Русия), проф. А. Нотеа (Израел), проф.дтн А.И. Таджибаев (Русия), проф. дтн С. И. Кривошеев (Русия), проф. д-р Т. Печонка (Полша), проф. М. Суловски (Полша), проф. дтн В. А. Троицки (Украйна), проф. д-р Е. Маноах (България), проф. д-р В. Коларов (България), проф. В. Бабак (Украйна), проф.дтн В. Титков (Русия), проф. дтн Е. Барканов (Латвия), проф. д-р П. Трампуш (Унгария), проф. А. Мозговой (Украйна), доц.  д-р Хр. Драганчев (България),   доц. д-р А.М. Паволоцка (Русия), доц. д-р Т. Дончев (Великобритания), доц. П. Мазал (Чехия), ст.н.с. д-р Ал. Скордев (България), доц. д-p М. Стойчев (България), доц. д-р В. А.Чириков (България), д-р Й. Шоеф (Израел), доц. д-р Р. Добрев (България), Б. Михайлов (България)


Научни секретари: Й. Мирчев, Ал. Алексиев, И. Георгиев, Й. Иванова

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ:

на Български, на Английски, на Руски

 

Конференция "Дни на БК" 2018 се провежда със сътрудничеството на

КОНТРОЛ ООД

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Организационен комитет на "Дни на БК" 2018

1113 София, Институт по Механика - БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, ст.309

телефон/факс: + 359 2 979712

e-mail: ndtdays@abv.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНФЕРЕНЦИИ
"ДНИ НА БК" ОТ 2006 ГОДИНА

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 

Полезни връзки

 

Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©