МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"

INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"

Дни на БК

NDT Days

  - Български; - English

Международна конференция "Дни на БК" 2018
04 - 08 Юни 2018, Созопол, България

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА АБСТРАКТ

Заявка за участие в конференцията се подава на e-mail: ndtdays@abv.bg, до 30.04.2018г.
Необходимо е да предоставите следната информация:
име и фамилия;
месторабота;
адрес за кореспонденция и телефон за връзка;
начин на участие - със секционен или постерен доклад, със фирмен семинар, в изложба или без доклад;
тема на доклада;
разширен абстракт на английски.

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Представяне на постерен доклад в конференцията -   80 лв.;
Участие в конференцията -                                         140 лв.;

Участие на фирми:
- с фирмен доклад и в изложбата -                              1000 лв.;
- само в изложбата -                                                    600 лв.;
- само с фирмен доклад -                                             400 лв.;

Забележка:
Таксите заплатени след 30.04.2018г. се увеличават с 10%.
Пенсионери, студенти, редовни докторанти (членове на дружеството със самостоятелни доклади) ползват намаление от 50%.
Индивидуален членски внос към ННТДД –                15 лв.;
Колективен членски внос към ННТДД –                    250лв.;

ЗАПЛАЩАНЕ ПО СМЕТКА

Таксата за участие се превежда на:

Организация:              Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия (ННТДД), 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4
Булстат:                   BG 121040604
IBAN (BG):                 BG86UNCR 96601018444715
IBAN (EUR):               BG72UNCR96601448444706
SWIFT BIC:                 UNCRBGSF
Име на Банката:        УниКредит Булбанк
Адрес на Банката:     Клон Слатина, 1574 София,  ул. Шипченски проход 63
Основание:                 за "Дни на БК 2018", Вашите имена.

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ:

на Български, на Английски, на Руски

 

 

 

Конференция "Дни на БК" 2018 се провежда със сътрудничеството на

КОНТРОЛ ООД

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Организационен комитет на "Дни на БК" 2018

1113 София, Институт по Механика - БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, ст.309

телефон/факс: + 359 2 979712

e-mail: ndtdays@abv.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНФЕРЕНЦИИ
"ДНИ НА БК" ОТ 2006 ГОДИНА

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 

Полезни връзки

 

Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©