МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"

INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"

Дни на БК

NDT Days

  - Български; - English

Международна конференция "Дни на БК" 2018
04 - 08 Юни 2018, Созопол, България


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ И ПУБЛИКУВАНЕ

Последен срок за подаване на докладите: 30 Юли 2018 г.

Всички автори са поканени да дават доклади по темите на конференцията. Сборник с рецензирани и представени статии ще бъде публикуван в базата от данни за свободен достъп NDT.net. Авторите да използват следният шаблон за подготвяне на докладите. За повече информация вижте указанията за подготвянена докладите по посочения шаблон.

Докладите не отговарящи на изискванията за оформяне се връщат за оформяне, съгласно указанията за подготовка на докладите по посочения шаблон.

Докладите с разширено резюме (абстракт) на английски, ще бъдат отпечатвани в материали на конференцията "Дни на БК 2018" и насочвани за включване в най-голямата информационна система
- NDT.net.

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ:

на Български, на Английски, на Руски

 

Конференция "Дни на БК" 2018 се провежда със сътрудничеството на

КОНТРОЛ ООД

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Организационен комитет на "Дни на БК" 2018

1113 София, Институт по Механика - БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, ст.309

телефон/факс: + 359 2 979712

e-mail: ndtdays@abv.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНФЕРЕНЦИИ
"ДНИ НА БК" ОТ 2006 ГОДИНА

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 

Полезни връзки

 

Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©