МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"

INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"

Дни на БК

NDT Days

  - Български; - English

Международна конференция "Дни на БК" 2018
04 - 08 Юни 2018, Созопол, България

НАУЧНИ ПРОЯВИ

1
ХХXIII Международна конференция  „Дефектоскопия 2018”
Научни ръководители:  акад. Е. Горкунов, проф.дтн М. Миховски
2
ХХIX Младежка школа “Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите”
Научни ръководители: гл. ас. д-р Й.Мирчев
3
Българо-руски семинар “Диагностика на енергетични системи”.
Научни ръководители: проф. дтн А. Н. Назарычев, доц. д-р Хр. Драганчев
4
Семинар “Съвременни методи и технологии в изпитването без разрушаването (NDT)”
Научни ръководители: доц. д-р Иван Георгиев
5
Семинар “Задачи и проблеми на БК на елементи на ж.п. транспорта”
Научни ръководители: ст.н.с.д-р Ал.Скордев,  А.Туцова
6
Кръгла маса „Прахова металургия”
Научни ръководители: проф. М. Суловски, доц.д-р М. Стойчев
7
Кръгла маса „Развитие на стандартизацията по БК”
Научен ръководител: проф.дтн М.Миховски
8
Кръгла маса „Проблеми на бизнеса”
Научен ръководител: маг. инж. Р. Димитров, Ю. Данев
9
Кръгла маса “ Акредитация на лаборатории и органи за контрол”
Ръководител: Ирена Бориславова- ИД на ИА “БСА” и ст.н.с. д-р Ал. Скордев
10
Изложба на фирми
11
Постер сесия
координатор: гл. ас. д-р Й.Мирчев

 

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ:

на Български, на Английски, на Руски

 

Конференция "Дни на БК" 2018 се провежда със сътрудничеството на

КОНТРОЛ ООД

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Организационен комитет на "Дни на БК" 2018

1113 София, Институт по Механика - БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, ст.309

телефон/факс: + 359 2 979712

e-mail: ndtdays@abv.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНФЕРЕНЦИИ
"ДНИ НА БК" ОТ 2006 ГОДИНА

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 

Полезни връзки

 

Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©