НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Bulgarian Society for Non-Destructive Testing

ННТДД

BG S NDT

 

София 1113, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, Институт по Механика,
ст. 114, ст.309, ст. 502.
тел.: 02/9797120; 02/9796445; 02/9796114.

Лица за контакт:
проф. дтн Митко Миховски,
доц. д-р Александър Скордев и
д-р инж Йордан Мирчев.

 

 

Полезни връзки

 


РЕКЛАМА

Лаб. МДБК

ВКЛЮЧВАНЕ
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©