НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Bulgarian Society for Non-Destructive Testing

ННТДД

BG S NDT

 

Списък на редовните членове на ННТДД за 2016г.

Индивидуални членове - 131

Имена

Александър  Петров Попов

Александър Данаилов Скордев

Александър Радославов Алексиев

Атанас Добрев Атанасов

Александр Мушников

Александр Назарчук

Александр Таджибаев

Антоанета Георгиева Захова

Анна Светославова Манева

Анна Поволоцкая

Ане Анев

Анастасия Ангелова Туцова

Антон Димитров Куманов

Agnicszka Uniwersal

Боряна Василева Недялкова

Борислав Георгиев Генов

Борислав Паунов

Богомил  Добринов  Захариев

Васил Цветанов Ничев

Ваня  Любомирова Дякова

Виктор Лончак

Валентин Малчиев

Васил Иванов Самичков

Василий Титков

Венетко Крумов Борисов

Венцислав Александров Темелков

Венцислав Иванчев Пехливански

Валентина Караджова

Владимир Иванов Юруков

Витали Бабак

Владимир Йеременко

Галя Димова

Горан Стойчев Стойчев

Георги Гавраилов

Георги Пламенов Узунов

Георги Гаврилов Наков

Григор Георгиев

Ghrystian Foal

Дамян Стоянов Ганчев

Данаил Константинов Милушев

Даниела  Крумова Чошнова

Дечко Дечев

Диньо Димитров

Димитър  Николов Виденов

Динко Михалев

Динко Нейчев

Драгомир Димитров Георгиев

Димитър Стефанов Конакчиев

Димитър Желязов Димитров

Димитър Генчев Димов

Едуард Степанович Горкунов

Елена Владимировна Ничева

Елена Дмитриевна Близнюк

Емилян Цветанов Кърчев

Емилия Петкова Христова

Евгени Пешев

Евгения Путилова

Ewa Lichanska

Желко Топич

Иван Величков Пенев

Иван  Стефанов Георгиев

Иван Христов Иванов

Иван Марков Иванов

Иван Атанасов Коларов

Иван Мирчев Иванов

Иво Димитров

Игорь Дмитриенко Буслаев

Илия Ценев

Йонко Йосифов Чобанов

Йордан Колев Колев

Йордан Николаев Мирчев

Йонка Петкова Иванова

Йонко Чобанов

Йоанна Георгиева Костова

Камелия Калчевска

Кирил Минчев Минчев

Красимир Ончев

Красимир Георгиев Стайков

Красимир Венетков Крумов

Красимир Господинов Колев

Красимир Георгиев Бадалов

Кольо Димитров Галчин

Лилия Ангелова Димитрова

Лончак В. Андреевич

Любомир Стоянов Стоев

Манчо Марков Марков

Марияна Ширкова

Марина Атанасова Манилова

Митко Минков Миховски

Милен Илчев Стайков

Михаил Борисович Ригман

Михаил Корх

Михаил Димитров Гълъбов

Мариян Петков Алексиев

Михаил Корх

Maciej Sulowski

Николай Личков Георгиев

Николай Павлович Разиграев

Нина Христова Раева

Огнян Стефанов Иванов

Петко Ангелов Янев

Пламен Чавдаров Ташев

Петьо Велков Цоков

Петко Господинов Петков

Павел Христов Чукачев

Pawee Kulecki

Райчо Зафиров Димитров

Ригмант Михаил Борисович

Руси Пенев Добрев

Румен Коев Коджийков

Stasus Bentis

Сергей Сашков Ангелов

Сергей Кривошеев

Стоян Малцев

Славотин Георгиев

Стефан Запрянов

Стилиян Георгиев

Светлана Буслаева Александровна

Светлана Бошнакова

Сава Стоянов Тодоров

Тодор Дончев Дончев

Тодор Парталин

Филип Ангелов Филипов

Христо Драганчев

Христо Тошков

Юрий Данев

Юрий Куц

Юри Иванов Бижев

Явор Георгиев

Явор  Димитров Бойчев

Явор  Борисов Лукарски

 

Колективни членове - 5

Контрол ООД
INNOVIA
Namikon 2001
Институт по Механика -БАН
БУЛСИБ контрол

 

ННТД е член на Международния комитет по изпитване без разрушаване (ICNDT) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (EFNDT).

Полезни връзки

 

РЕКЛАМА

Лаб. МДБК

ВКЛЮЧВАНЕ
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2017©