НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Bulgarian Society for Non-Destructive Testing

ННТДД

BG S NDT

 

Списък на редовните членове на ННТДД за 2017г.

Индивидуални членове - 121

Александър  Петров Попов

Йордан Николаев Мирчев

Александър Данаилов Скордев

Йонка Иванова

Александър Радославов Алексиев

Йордан Колев Колев

Анна Манева

Йоанна Георгиева Костова

Александр Мушников

Кольо Димитров Галчин

Александр Назарчук

Красимир Венетков Крумов

Алексей Ибрагимович Таджибаев

Красимир Георгиев Бадалов

Атанас Добрев Атанасов

Камелия Калчевска

Ане Анев

Кирил Минчев Минчев

Антоанета Георгиева Захова

Красимир Ончев

Анна Светославова Манева

Красимир Георгиев Стойков

Анна Христова Рачева

Огнян Стефанов Иванов

Анна Поволоцкая

Мариян Петков Алексиев

Анета Кръстева Андонова

Манчо Марков Марков

Анастасия Ангелова Туцова

Марияна Ширкова

Антон Димитров Куманов

Михаил Корх

Боряна Василева Недялкова

Марина Атанасова Манилова

Борислав Георгиев Генов

Митко Минков Миховски

Борис Михайлов

Милен Илчев Ста йков

Борис Борисов

Михаил Борисович Ригман

Борислав  Паунов

Николай Личков Георгиев

Богомил  Добринов  Захариев

Николай Павлович Разиграев

Васил Цветанов Ничев

Николай Евлогиев Маринков

Василий Титков

Павел Чукачев

Ваня  Любомирова Дякова

Петко Ангелов Янев

Валентин Малчиев

Пламен Чавдаров Ташев

Виктор Андреевич Лончак

Петьо Велков Цоков

Валентина Караджова

Райчо Зафиров Димитров

Венцислав Александров Темелков

Руси Пенев Добрев

Венцислав Иванчев Пехливански

Славотин Георгиев

Виталий Бабак

Стефан Запрянов

Владимир Йелеменко

Стилиян Георгиев

Владимир Петков

Светлана Бошнакова

Владимир Иванов Юруков

Светлана Александровна Буслаева

Галя Димова

Стасис Венетис

Горан Стойчев Стойчев

Сава Стоянов Тодоров

Георги Гавраилов

Сергей Ангелов

Георги Пламенов Узунов

Сергей Кривошеев

Георги Гаврилов Наков

Стоян Малцев

Григор Василев Георгиев

Тодор Дончев Дончев

Дамян Ганчев

Тодор Парталин

Данаил Константинов Милушев

Филип Ангелов Филипов

Даниела  Крумова Чошкова

Христо Драганчев

Дечко Иванов Дечев

Христо Ташков

Диньо Димитров

Юрий Стефанов Данев

Димитър  Николов Виденов

Юрий Куц

Динко Михалев

Юри Иванов Бижев

Динко Нейчев

Явор Георгиев

Драгомир Димитров Георгиев

Явор  Димитров Бойчев

Димитър Желязов Димитров

Явор  Борисов Лукарски

Димитър Генчев Димов

 

Димитър Динов

 

Елена Владимировна Ничева

 

Елена Дмитриевна Байзнюк

 

Емилян Цветанов Кърчев

 

Емилия Петкова Христова

 

Евгени Пешев

 

Евгения Путилова

 

Жан Стефанов Иванов

 

Желко Топич

 

Иван Величков Пенев

 

Иван  Стефанов Георгиев

 

Иван Христов Иванов

 

Иван Атанасов Коларов

 

Илия Ценев

 

Иван Марков Иванов

 

Иван Мирчев Иванов

 

Игорь Дмитриенко Буслаев

 

Иво Димитров

 

Йордан Колев Колев

 

Йонко Йосифов Чобанов

 

Колективни членове - 6

Контрол ООД
Мултитест ООД
INNOVIA
Namikon 2001
Институт по Механика -БАН
БУЛСИБ контрол

 

ННТД е член на Международния комитет по изпитване без разрушаване (ICNDT) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (EFNDT).

Полезни връзки

 

РЕКЛАМА

Лаб. МДБК

ВКЛЮЧВАНЕ
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©